نمایش 1–12 از 20 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

بشقاب مسی پک شش تایی

385,000 تومان

بشقاب مسی پک شش تایی، یک ظرف مسی از میان هزاران محصولات مس است که دارای ارزش و جذابیت خاصی است. از آنجا که فلز مس نسبت به طلا و نقره از قیمت پایین تری برخوردار است و نیز با توجه به خواص مفیدی که از نظر پزشکی برای بدن دارد برای تولید ظروف کاربردی بسیار استفاده می شود. از ظروف آشپزی و آشپزخانه گرفته تا ظروف پذیرایی و نوشیدنی نمونه های متعدد و زیبایی تولید شده است.

سینی مسی مستطیلی

250,000 تومان
سینی مسی مستطیلی، یک ظرف مسی از میان هزاران محصولات مس است که دارای ارزش و جذابیت خاصی است. از آنجا که فلز مس نسبت به طلا و نقره از قیمت پایین تری برخوردار است و نیز با توجه به خواص مفیدی که از نظر پزشکی برای بدن دارد برای تولید ظروف کاربردی بسیار استفاده می شود. از ظروف آشپزی و آشپزخانه گرفته تا ظروف پذیرایی و نوشیدنی نمونه های متعدد و زیبایی تولید می شود.

ظرف مسی آجیل خوری پایه دار متوسط

230,000 تومان
ظرف مسی آجیل خوری پایه دار متوسط، یک ظرف مسی از میان هزاران محصولات مس است که دارای ارزش و جذابیت خاصی است. از آنجا که فلز مس نسبت به طلا و نقره از قیمت پایین تری برخوردار است و نیز با توجه به خواص مفیدی که از نظر پزشکی برای بدن دارد برای تولید ظروف کاربردی بسیار استفاده می شود. از ظروف آشپزی و آشپزخانه گرفته تا ظروف پذیرایی و نوشیدنی نمونه های متعدد و زیبایی تولید می شود.

ظرف مسی بزرگ پایه دار درب دار

750,000 تومان
ظرف مسی بزرگ پایه دار درب دار، یک ظرف مسی از میان هزاران محصولات مس است که دارای ارزش و جذابیت خاصی است. از آنجا که فلز مس نسبت به طلا و نقره از قیمت پایین تری برخوردار است و نیز با توجه به خواص مفیدی که از نظر پزشکی برای بدن دارد برای تولید ظروف کاربردی بسیار استفاده می شود. از ظروف آشپزی و آشپزخانه گرفته تا ظروف پذیرایی و نوشیدنی نمونه های متعدد و زیبایی تولید می شود.

ظرف مسی پایه دار متوسط سه گوش

230,000 تومان
ظرف مسی پایه دار متوسط سه گوش، یک ظرف مسی از میان هزاران محصولات مس است که دارای ارزش و جذابیت خاصی است. از آنجا که فلز مس نسبت به طلا و نقره از قیمت پایین تری برخوردار است و نیز با توجه به خواص مفیدی که از نظر پزشکی برای بدن دارد برای تولید ظروف کاربردی بسیار استفاده می شود. از ظروف آشپزی و آشپزخانه گرفته تا ظروف پذیرایی و نوشیدنی نمونه های متعدد و زیبایی تولید می شود.

ظرف مسی پایه کوتاه

430,000 تومان
ظرف مسی پایه کوتاه، یک ظرف مسی از میان هزاران محصولات مس است که دارای ارزش و جذابیت خاصی است. از آنجا که فلز مس نسبت به طلا و نقره از قیمت پایین تری برخوردار است و نیز با توجه به خواص مفیدی که از نظر پزشکی برای بدن دارد برای تولید ظروف کاربردی بسیار استفاده می شود. از ظروف آشپزی و آشپزخانه گرفته تا ظروف پذیرایی و نوشیدنی نمونه های متعدد و زیبایی تولید می شود.

ظرف مسی پلو خوری

145,000 تومان
ظرف مسی پلو خوری، یک ظرف مسی از میان هزاران محصولات مس است که دارای ارزش و جذابیت خاصی است. از آنجا که فلز مس نسبت به طلا و نقره از قیمت پایین تری برخوردار است و نیز با توجه به خواص مفیدی که از نظر پزشکی برای بدن دارد برای تولید ظروف کاربردی بسیار استفاده می شود. از ظروف آشپزی و آشپزخانه گرفته تا ظروف پذیرایی و نوشیدنی نمونه های متعدد و زیبایی تولید می شود.

ظرف مسی پیش دستی

110,000 تومان
ظرف مسی پیش دستی، یک ظرف مسی از میان هزاران محصولات مس است که دارای ارزش و جذابیت خاصی است. از آنجا که فلز مس نسبت به طلا و نقره از قیمت پایین تری برخوردار است و نیز با توجه به خواص مفیدی که از نظر پزشکی برای بدن دارد برای تولید ظروف کاربردی بسیار استفاده می شود. از ظروف آشپزی و آشپزخانه گرفته تا ظروف پذیرایی و نوشیدنی نمونه های متعدد و زیبایی تولید می شود.

ظرف مسی خورشت خوری

110,000 تومان
ظرف مسی خورشت خوری، یک ظرف مسی از میان هزاران محصولات مس است که دارای ارزش و جذابیت خاصی است. از آنجا که فلز مس نسبت به طلا و نقره از قیمت پایین تری برخوردار است و نیز با توجه به خواص مفیدی که از نظر پزشکی برای بدن دارد برای تولید ظروف کاربردی بسیار استفاده می شود. از ظروف آشپزی و آشپزخانه گرفته تا ظروف پذیرایی و نوشیدنی نمونه های متعدد و زیبایی تولید می شود.

ظرف مسی شیرینی خوری کوچک

210,000 تومان
ظرف مسی شیرینی خوری کوچک، یک ظرف مسی از میان هزاران محصولات مس است که دارای ارزش و جذابیت خاصی است. از آنجا که فلز مس نسبت به طلا و نقره از قیمت پایین تری برخوردار است و نیز با توجه به خواص مفیدی که از نظر پزشکی برای بدن دارد برای تولید ظروف کاربردی بسیار استفاده می شود. از ظروف آشپزی و آشپزخانه گرفته تا ظروف پذیرایی و نوشیدنی نمونه های متعدد و زیبایی تولید می شود.

ظرف مسی شیرینی خوری متوسط

225,000 تومان
ظرف مسی شیرینی خوری متوسط، یک ظرف مسی از میان هزاران محصولات مس است که دارای ارزش و جذابیت خاصی است. از آنجا که فلز مس نسبت به طلا و نقره از قیمت پایین تری برخوردار است و نیز با توجه به خواص مفیدی که از نظر پزشکی برای بدن دارد برای تولید ظروف کاربردی بسیار استفاده می شود. از ظروف آشپزی و آشپزخانه گرفته تا ظروف پذیرایی و نوشیدنی نمونه های متعدد و زیبایی تولید می شود.