آدرس گالری بیتا

کرمان ، خیابان نامجو ،

کوچه ۲، غربی ۱ ، پلاک ۸

تلفن تماس :  ۰۳۴۳۲۴۴۸۴۳۹ و ۰۹۱۳۱۹۸۰۷۲۹

 

برای ارتباط با ما تماس بگیرید