نمایش 1–12 از 28 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 24 36 12

گلیم پیچ طرح تک گل

1,700,000 تومان 1,190,000 تومان

گلیم پیچ در ابعاد و طرح و نقش و رنگ، تنوع بسیار دارد و همین اصل سبب می شود که محصولات متنوعی از آن تولید گردد. از ابعاد کوچک آن جاقلمی، کیف، آینه، پرده، زیرگلدانی و رومیزی تولید می گردد. ابعاد ۳۰ در ۳۰ گلیم پیچ از آن دسته ابعادی است که کاربردهای متنوعی دارد.

گلیم خطی سفید سیرجان ۳۰ سانت

590,000 تومان
گلیم سوزنی سیرجان در ابعاد و طرح و نقش و رنگ، تنوع بسیار دارد و همین اصل سبب می شود که محصولات متنوعی از آن تولید گردد. از ابعاد کوچک آن جاقلمی، کیف، آینه، پرده، زیرگلدانی و رومیزی تولید می گردد. ابعاد ۳۰ در ۳۰ گلیم سیرجان از آن دسته ابعادی است که کاربردهای متنوعی دارد.

گلیم خطی سیرجان ۳۰ سانت با طرح سیبک

590,000 تومان
گلیم سوزنی سیرجان در ابعاد و طرح و نقش و رنگ، تنوع بسیار دارد و همین اصل سبب می شود که محصولات متنوعی از آن تولید گردد. از ابعاد کوچک آن جاقلمی، کیف، آینه، پرده، زیرگلدانی و رومیزی تولید می گردد. ابعاد ۳۰ در ۳۰ گلیم سیرجان از آن دسته ابعادی است که کاربردهای متنوعی دارد.

گلیم سیرجان ۹۰ سانت

5,950,000 تومان
گلیم و گلیم بافی گلیم در زمره قدیمی ترین دستبافته های بشر می شود که نتیجه تکامل بافته های اولیه

گلیم سیرجان طرح خطی ۳۰ سانت

590,000 تومان
گلیم سوزنی سیرجان در ابعاد و طرح و نقش و رنگ، تنوع بسیار دارد و همین اصل سبب می شود که محصولات متنوعی از آن تولید گردد. از ابعاد کوچک آن جاقلمی، کیف، آینه، پرده، زیرگلدانی و رومیزی تولید می گردد. ابعاد ۳۰ در ۳۰ گلیم سیرجان از آن دسته ابعادی است که کاربردهای متنوعی دارد.

گلیم خطی سیرجان راه راه آبی ۳۰ سانت

تومان
گلیم سوزنی سیرجان در ابعاد و طرح و نقش و رنگ، تنوع بسیار دارد و همین اصل سبب می شود که محصولات متنوعی از آن تولید گردد. از ابعاد کوچک آن جاقلمی، کیف، آینه، پرده، زیرگلدانی و رومیزی تولید می گردد. ابعاد ۳۰ در ۳۰ گلیم سیرجان از آن دسته ابعادی است که کاربردهای متنوعی دارد.

گلیم خطی سیرجان ۱۱۶ سانت

تومان
طرح خطی یا محرمات از طرحهای اصیل گلیم شیریکی پیچ سیرجان و نمونه ای منحصربفرد از گلیمهای ایرانی است. و در سایزهای مختلف از سایز کوچک برای روی میز و تابلو تا سایز 6 و 12 متر مربع تولید می شود. نقوش به کار رفته در این ردیفها المانهای اصیل منطقه سیرجان بوده و اغلب شامل نقوش هندسی و انتزاعی است. از گلیمهای سیرجان با توجه به ظرافت، کیفیت و تنوع در طرح و سایز، محصولات مختلف تولید می شود.

گلیم خطی سیرجان ۱۴۵ سانت

تومان
گلیم شیریکی پیچ سیرجان نمونه ای منحصربفرد از گلیمهای ایرانی است. طرح خطی یا محرمات از طرحهای اصیل این منطقه است و در سایزهای مختلف از سایز کوچک برای روی میز تا سایز 6 و 12 متر مربع تولید می شود. نقوش به کار رفته در خطوط اصلی، اغلب نقشمایه های اصیل منطقه سیرجان است. از گلیمهای سیرجان با توجه به ظرافت و کیفیت و تنوع در طرح و سایز، محصولات مختلف تولید می شود.

گلیم خطی سیرجان ۳۰ سانت با حاشیه سفید

تومان
گلیم سوزنی سیرجان در ابعاد و طرح و نقش و رنگ، تنوع بسیار دارد و همین اصل سبب می شود که محصولات متنوعی از آن تولید گردد. از ابعاد کوچک آن جاقلمی، کیف، آینه، پرده، زیرگلدانی و رومیزی تولید می گردد. ابعاد ۳۰ در ۳۰ گلیم سیرجان از آن دسته ابعادی است که کاربردهای متنوعی دارد و با تغییر مکان و موقعیت می توانید کاربری آن را تغییر دهید.

گلیم خطی سیرجان سفید ۳۰ سانت

تومان
گلیم سوزنی سیرجان در ابعاد و طرح و نقش و رنگ، تنوع بسیار دارد و همین اصل سبب می شود که محصولات متنوعی از آن تولید گردد. از ابعاد کوچک آن جاقلمی، کیف، آینه، پرده، زیرگلدانی و رومیزی تولید می گردد. ابعاد ۳۰ در ۳۰ گلیم سیرجان از آن دسته ابعادی است که کاربردهای متنوعی دارد.

گلیم خطی سیرجان یک متری

تومان
گلیم شیریکی پیچ سیرجان نمونه ای منحصربفرد از گلیمهای ایرانی است. طرح خطی یا محرمات از طرحهای اصیل این منطقه است و در سایزهای مختلف از سایز کوچک برای روی میز تا سایز 6 و 12 متر مربع تولید می شود. گلیمهای سیرجان با توجه به ظرافت و کیفیت و ساز محصولات مختلف تولید می شود.

گلیم خطی قابدار سیرجان

تومان
گلیم شیریکی پیچ سیرجان نمونه ای منحصربفرد از گلیمهای ایرانی است. طرح خطی یا محرمات از طرحهای اصیل این منطقه است و در سایزهای مختلف از سایز کوچک برای روی میز تا سایز 6 و 12 متر مربع تولید می شود. نقوش به کار رفته در این ردیفها المانهای اصیل منطقه سیرجان بوده و در برخی موارد مانند گلیم خطی قابدار سیرجان نوآوری هایی نیز صورت گرفته و یک حاشیه سفید رنگ در وسط گلیم بافته شده است. از گلیمهای سیرجان با توجه به ظرافت و کیفیت و سایزهای مختلف محصولات متنوعی تولید می شود.